Jämför proffs inom digital marknadsföring

Artiklar / Affärsutveckling

Vad är KPI? Lär dig alla förkortningar inom digital marknadsföring

author

Kajsa H 2024-05-03 17:06:56

Inom digital marknadsföring finns det många olika KPI:er och förkortningar, ibland kan det vara svårt att hänga med. Så vad är KPI egentligen?

Jämför proffs inom digital marknadsföring

Ändå är det en avgörande faktor för företag att etablera både KPI:er och mål för att skapa en tydlig och enhetlig riktning för att kunna driva verksamheten framåt.

Vad är KPI?

Så vad är KPI:er? KPI, står för Key Performance Indicator, men går även under benämningen nyckeltal. KPI:er fungerar som en kompass som styr verksamheten och olika aktiviteter mot önskade mål. Ifall man inte använder sig utav nyckeltal eller använder sig utav fel nyckeltal är risken stor att man spenderar sina insatser på fel sätt.  

Att sätta upp tydligt definierade mål och KPI:er är avgörande för att kunna utvärdera arbetet som gjort. Utmaningen kan ibland vara att välja ut ett begränsat antal samt rätt typer av KPI:er. Ett överflöd av nyckeltal kan försvåra analysen. Vilka KPI:er som är mest relevanta att använda beror på verksamhetens bransch, tillvägagångssätt samt mål. Därför är det viktigt att hitta en balans för att uppnå det bästa resultatet.  

Vad är benchmarks? 

Vad är då benchmarks eller benchmarking? Benchmarking handlar om att jämföra sig med andra likvärdiga företag. Detta vill man göra för att lära sig av andra och bli inspirerad till att förbättra sin egen verksamhet. Beroende på vad man vill uppnå finns det olika jämförelser man kan göra, exempelvis konkurrensinriktad benchmarking eller funktionsinriktad benchmarking. 

vad är KPI inom digital marknadsföring

SMARTa – mål 

SMARTa mål är en enkel metod som kommer att hjälpa din verksamhet att lyckas nå era uppsatta mål. Modellen bygger på 5 ord:

  • Specifika 
  • Mätbara 
  • Accepterade 
  • Realistiska 
  • Tidsbestämda 

Specifika: Målet bör vara konkret och tydligt avgränsat. Detta för att alla ska förstå vad som behöver uppnås, samt att de minskar förvirring och behåller fokuset.

Mätbara: För att kunna veta om ni lyckats med de uppsatta målet i slutändan behöver ni bestämma hur ni ska mäta och när ni är nöjda. 

Accepterade: För att säkerställa engagemanget och samarbetet är det viktigt att alla som är involverade är överens och accepterar målet. Detta främjar en positiv arbetsmiljö och ökar chanserna till framgång.

Realistiska: Målet bör vara rimligt och uppnåeliga. Att sätta orimliga mål kan leda till frustration och misslyckande. Genom att vara realistiska ökar ni motivationen och möjligheterna att lyckas.

Tidsbestämda: För att skapa en känsla av riktning och drivkraft bör ni sätta upp en tydlig tidsram för att nå era mål. Detta hjälper er att prioritera och planera era insatser effektivt. 

Här har vi sammanställt några vanliga KPI:er och förkortningar: 

Impressions 

Även kallat visningar. En exponering räknas varje gång din annons visas på en sökresultatsida eller på en webbplats i Googles nätverk. 

Clicks 

Ett klick räknas varje gång någon klickar på din annons.  

Engagement rate (ER) 

Även kallat engagemangsgrad. Ett nyckeltal som används för att mäta engagemanget på olika sociala medier. Kan exempelvis vara antalet följare, likes, kommentarer och delningar. 

Räckvidd 

Räckvidden visar hur många du når ut till med ditt inlägg.

Frekvens

Ett mätvärde på hur ofta en person i din målgrupp har sett annonsen. Exempelvis om du har en frekvens på 4 så betyder det att alla i din målgrupp har sett annonsen i genomsnitt 4 gånger. 

Cost Per Mille (CPM) 

Som namnet säger så får man här reda på hur mycket det kostar för 1000 visningar. 

Cost Per Click (CPC) 

Ett mätvärde som är vanligt när man köper annonser i Googles sökmotorer eller i sociala medier. Här får man reda på hur mycket man behöver betala varje gång någon klickar på annonsen.

Click Through Rate (CTR) 

Det här nyckeltalet får du reda på hur stor andel som klickat på annonsen.

Conversion Rate (CR) 

Här följer du upp hur många av dina webbplatsbesökare som har genomfört en konvertering. 

Cost Per Acquisition (CTA) 

Ett nyckeltal som anger hur mycket du får betala för en konvertering. 

Cost Per Lead (CPL) 

Precis som namnet används detta nyckeltal när man vill veta hur mycket det kostar att få in ett lead. Exempelvis på ett lead kan vara att signa upp sig på ett nyhetsbrev, köpa en produkt eller att anmäla sig till ett webbinarium.  

Cost Per View (CPV) 

Med detta nyckeltal får du veta vad du får betala varje gång någon kollat på din video.

Fler vanliga KPI:er att hålla koll på

Call to Action (CTA)
Kan användas i flera olika sammanhang: i en annons, en landningssida eller i ett inlägg på sociala medier. Här vill du uppmana personen att göra en viss handling. Exempelvis köpa något eller läsa mer på hemsidan. 

Pay Per Click (PPC)

Här betalar du per klick och inte per visning. 

Return On Investment (ROI)

Här mäter man avkastningen på en investering relaterat till vad den kostade. 

Return on ad spend (ROAS)

Detta nyckeltal används för att räkna ut lönsamheten genom att hitta på annonsintäkterna i förhållande till annonskostnaderna. Då får du fram om du har gått plus eller minus på kampanjen. 

Search Impression Share 

Används ofta som ett mätverktyg i Google Ads. Där berättas hur ofta du syns vid de tillfällena som ditt sökord varit med i en budgivning. 

Return On Marketing Investment (ROMI)

Mäter lönsamheten av en specifik marknadsföringskampanj, i syfte att ta rätt beslut i kommande investeringar.

View Through Rate (VTR)

Hur många procent av de som har exponerats för ett rörligt material som har sett så långt av videon att det räknas som en visning. Exempelvis på Facebook är det 3 sekunder. 

Bounce Rate 

Detta nyckeltal används för att analysera din webbsida. Bounce rate mäter andelen besökare som har kommit in på din webbsida men som sedan direkt lämnar webbplatsen utan att klicka sig vidare till en annan sida på sajten. 

Word Of Mouth (WOM)

Information som sprids muntligt eller skriftligt. Resultatet av när människor är nöjda med någonting. 

SoMe 

Sociala medier förkortas ofta som SoMe. Exempelvis på sociala medier är Instagram, Facebook och Tiktok.

Få hjälp av digitala proffs

Du har nu fått en inblick i vad KPI betyder, förkortningar och SMARTa mål. Trots detta finns det mycket mer att lära sig och fördjupa sig i inom digital marknadsföring. Känns detta övermäktigt och du behöver någon som kan rodda er marknadsföring? På Partna får du experthjälp av byråer som är proffs på just det du behöver hjälp med. Du skickar in en gratis offertförfrågan, sedan får du svar från upp till 6 olika byråer. Därefter väljer du den byrån som passar dig bäst. Kom igång helt gratis redan idag via knappen nedan.

Jämför proffs inom digital marknadsföring