Marknadsundersökning

Låt en byrå undersöka din marknad och era kunders behov

Digital Marknadsföring
Att göra en marknadsundersökning

Att göra en marknadsundersökning för ditt företag har många uppenbara fördelar. En marknadsundersökning är en datainsamlingsmetod där du lär dig om de specifika marknadsförhållanden som ditt företag står inför. Det handlar om att titta på hur konsumenter använder en viss typ av produkt eller tjänst. Det innebär också att ta reda på vad målgruppen tycker om ditt företaget.

Hur kan jag göra en marknadsundersökning

Traditionellt sätt så genomförs en marknadsundersökning genom telefonsamtal. Detta går ut på att intervjuare ringer runt ut till målgruppen och ställer frågor. Svaren på frågorna brukar oftast registreras i ett formulär med svarsalternativ enligt skalor. Exempelvis kan man fråga respondenten hur väl de instämmer med ett påstående från en skala 1 till 5, där 5 innebär “Instämmer helt”.

 

För att spara både tid och pengar kan man genomföra en marknadsundersökning via ett eget formulär. Utmaningen ligger dock i att ta fram rätt frågor som kan ge en rättvis och korrekt bild av kundens upplevelse. I dessa fall kan det vara klokt att ta hjälp av en digital byrå genom vår tjänst, Partna, så att du får hjälp från proffs som har genomfört och bearbetat marknadsundersökningar digitalt tidigare.

Kvalitativa intervjuer

Du kan även överväga att genomföra så kallade kvalitativa intervjuer för att undersöka marknaden. Dessa intervjuer kombinerar element från fokusgrupper och vanliga enkäter. Dina frågor ställs till en deltagare i åt gång och svaren registreras genom anteckningar. Dessa frågor är med fördel öppna där intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att ge så detaljerade svar som möjligt.

 

Du kan också välja att ställa följdfrågor, eller så kan den intervjuade ställa motfrågor till dig. Att genomföra kvalitativa intervjuer kräver dock mer tid och mer resurser. Men det kan vara värt investeringen eftersom du får djupare insikter kring hur dina kunder använder och vill använda dina tjänster. Du kan läsa mer om byråer som utför marknadsundersökningar här.

Jämför digitala byråer och samla in offerter

Beskriv ditt projekt, få offerter från upp till 6 digitala byråer gratis.

Behöver du hjälp med Marknadsundersökning?

Beskriv ditt projekt i Partna, få svar från upp till 5 digitala byråer och jämför offerter gratis.

Att göra en marknadsundersökning

Söker du hjälp med Marknadsundersökning? Beskriv ditt behov, få svar från erfarna digitala byråer i Partna.

Få offerter