Hitta ett byråsamarbete och få offerter idag

Artiklar / Affärsutveckling

IT outsourcing vs insourcing? Din guide för att välja rätt IT konsult

Ett av de viktigaste besluten som ett företag måste fastställa när de påbörjar ett nytt projekt är om de ska använda sig av insourcing eller outsourcing. Det är ett stort beslut som bland annat påverkar företagets budget, arbetskvalitet, tidsplanering och andra aspekter.

Så om vi jämför IT outsourcing vs insourcing – hur kan du försäkra dig om att du väljer det mest passande alternativet för ditt företag? Det ska vi gå igenom i denna guide som handlar om fördelarna och nackdelarna med både outsourcing och insourcing.

Vad är insourcing?

Insourcing, även kallat in-housing, innebär att du antingen tar hjälp av befintliga anställda som redan är knutna till företaget men kanske verkar inom ett annat projekt, eller att du rekryterar ny arbetskraft för att stärka det interna teamet. Vid användning av befintlig personal kan det krävas en omplacering mellan olika projektgrupper eller en insats för att vidareutveckla deras kunskap inom det aktuella området. Insourcing strävar således efter att dra nytta av arbetskraft och kompetens som redan finns i organisationen eller genom tillskott av nya resurser för att stärka de interna kapaciteterna.

Fördelar med insourcing 

✅ Kontroll över din kärnverksamhet

När du väljer insourcing får du full kontroll över ditt projekt vilket betyder att du kan fatta snabba beslut enligt planerna.  

Minskad risk att sekretessbelagd material sprids

När endast företagets kärnverksamhet och en begränsad krets medarbetare är involverade i projektet minskar risken att information läcks vilket kan skada projektet. De här ökar kontrollen över informationsflödet och minimerar chansen för oavsiktlig eller obehörig spridning av känslig information som kan påverka projektets framgång.

✅ Ökad kunskap i verksamheter

Genom att rekrytera ny arbetskraft med aktuell kunskap till ditt företag skapar du en bredare och mer mångsidig kunskapsbas. Denna process berikar företaget som helhet genom olika perspektiv och expertis, vilket i sin tur kan bidra till ökad innovation och förbättringar inom olika områden.

Ökad samarbetsförmåga

Insourcing ger dig en ökad samarbetsförmåga inom företaget då både kommunikationen och anpassningen till företagets värderingar och arbetsmetoder är bättre. 

Nackdelar med insourcing

Tar lång tid

Rekryteringsprocessen och den initiala inlärningsfasen för nya medarbetare tar tid och kan skapa förseningar i projektet.

Högre kostnad

Att rekrytera internt kan vara kostsamt och sätta press på företagets budget. Utöver att betala heltidslöner måste man också beakta tillkommande kostnader såsom utrustning och programvaror som de anställda kommer att använda. Det här innebär en betydande ekonomisk åtagande för företaget och varför det är viktigt att noga överväga kostnaden innan man beslutar sig.

Kompetensklyftor kan uppstå

Om du använder dig av din befintliga arbetskraft kan det uppstå en kompetensklyfta vilket innebär en brant inlärningskurva och potentiellt överväldigande stress för det anställda. Ny teknologi eller förändringar i projektens omfattning kräver snabb anpassning där utvecklarna behöver förvärva nya färdigheter vilket skapar en utmanande arbetsmiljö och ökad press på medarbetarna.

Vad är outsourcing?

Att outsourca betyder att ditt företag anlitar en eller flera externa parter eller tjänsteleverantörer för att utföra specifika arbetsuppgifter. Det innebär att vissa delar av verksamheten eller projektet delegeras till andra företag eller personer utanför den egna organisationen. Outsourcing kan omfatta olika områden, såsom webbutveckling, kundsupport, tillverkning, bokföring, marknadsföring och mycket mer.

IT konsult outsourcing vs insourcing 2024

Fördelar med outsourcing 

Möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet

De kunskaper som krävs för ett specifikt projekt kanske inte är i centrum för din verksamhet eller något ni kommer ha användning för i senare projekt. Att anställa externt sparar därför både tid och pengar för att kunna fokusera på din kärnverksamhet. 

✅ Få tillgång till specialiserad kompetens och kunskap

Outsourcingpartners besitter ofta unik expertis och har välutbildad personal med erfarenheter som kanske inte finns i det egna företaget. Genom utkontraktering får du tillgång till denna värdefulla kunskap vilket i sin tur kan bidra till att förbättra och stärka ditt eget företags kompetens.

✅ Minskade kostnader

Eftersom outsourcingpartners uppehåller efter projektets slut kan du bemanna projektet utan de ekonomiska åtaganden som en intern anställning följs av. Efter att projektet är avslutat kan du enkelt återgå till en helt intern teamstruktur utan extra kostnader. 

Spara tid

Outsourcing betyder inte bara minskade kostnader, du sparar också tid genom att inte behöva skapa jobbannonser, gå igenom potentiella sökande och utföra arbetsintervjuer. Med outsourcing hamnar hela uppgiften att rekrytera på det outsourcande företaget. Ditt företag kan vara redo att starta projektet inom enbart ett par dagar. 

Fritt att skala upp och ner

Med it-outsourcing har företag även friheten att skala upp och ner på arbetskompetens under tiden projektet genomförs. Efter det är klart är det enkelt att gå tillbaka till den interna strukturen utan problem.

Nackdelar med outsourcing 

Minskad kontroll och överblick

När du väljer att anställa extern kompetens, kan ditt företag potentiellt förlora kontrollen över genomförandet av olika arbetsuppgifter. Många byråer väljer därför att arbeta med agila arbetsmetoder för att du ska få regelbundna demonstrationer över projektets framfart.

Kommunikationsproblem

Oavsett hur bra kommunikation via telefonsamtal och möten som sker mellan båda parterna kommer det uppstå kommunikationsproblem. Detta beror på att ni inte har jobbat tillsammans tidigare och har olika förväntningar på projektet.

Risk för informationsläckage

Det finns alltid en risk med externa företag att känslig information sprids till obehöriga partner vilket kan skada projektet. Säkerställ därför att du har ett vattentätt sekretessavtal mellan parterna.

Viktigt att tänka på när du ska outsourca

Det är viktigt att välja pålitliga och kompetenta outsourcingpartners för en framgångsrik utkontraktering. Genom att noggrant granska byråer med gedigen erfarenhet och expertis inom det önskade området säkerställer företaget att de outsourcade uppgifterna utförs med hög kvalitet och i enlighet med företagets specifika krav. Detta skapar en grund för en effektiv och långsiktig arbetsrelation som gynnar båda parterna. Det är också viktigt att vara tydlig i kommunikationen samt att ett välformulerat och utförligt avtal skrivs redan under början av projektet. 

IT-outsourcing vs insourcing – hur ska jag välja?

Att välja det bästa alternativet för ditt företag är en utmanande uppgift, och beslutet påverkas av flera faktorer, inklusive projektets omfattning, tillgänglig budget och din egen expertis. Insourcing kan vara fördelaktigt om ditt företag redan är etablerat med erfarenhet och kompetens. Speciellt om projektet förväntas vara långvarigt eller om det finns planer på flera projekt inom samma område. Genom att hålla arbetsuppgifterna internt kan du utveckla och behålla specialistkunskap inom organisationen, vilket minskar behovet av externa parter över tid. Detta skapar i sin tur en stabil och kontinuerlig arbetsmiljö för såväl pågående som framtida projekt. Dessutom kan insourcing främja bättre samordning och överensstämmelse mellan olika projekt inom företaget. 

 

Outsourcing kan vara ett bättre alternativ för växande företag eftersom det är mer kostnads- och tidseffektivt. Genom att outsourca slipper företaget investera i att söka och anställa nya medarbetare. Detta minimerar kostnader för annonsering, intervjuer och andra administrativa processer. Att inte behöva genomföra rekryteringsprocesser sparar också resurser som du kan lägga på kärnverksamheten. Dessutom innebär detta en snabbare start av projekt eller arbetsuppgifter, eftersom du direkt kan dra nytta av de befintliga färdigheterna och kompetens som din outsourcingpartner tillhandahåller. 

Framtida samarbeten för ditt företag

I det stora hela är valet mellan IT outsourcing vs insourcing en komplex process som kräver noggrann övervägning av ditt företags specifika situation. Behöver du hjälp med outsourcing eller har ytterligare frågor? Fyll i vårt korta uppdragsformulär för att börja jämföra offerter från olika experter inom branschen. Med hjälp av Partna kan du få svar från kvalificerade byråer redan samma dag. Skicka in en gratis offertfråga idag och kom igång direkt!

Hitta ett byråsamarbete och få offerter idag

Kakor 🍪

Vi använder cookies ("kakor") för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt samt för att analysera hur vi kan förbättra hemsidan.

Läs mer